Plis pase

2

OWON SmartLife gen pou objaktif pou deplwaye teknoloji dènye kri pou pouse itilizasyon efikas enèji, epi pou kreye yon anviwonman kay ki pi “Greener, Cozier and Smarter”, amelyore estanda lavi yo epi evantyèlman kontribye nan byennèt moun.

"Sensète, Siksè ak Pataje" se valè debaz yo ke OWON pataje ak tou de patnè entèn ak ekstèn nou yo, bati relasyon sensè ko-operasyon, fè efò ansanm pou genyen-genyen siksè ak pataje yon avni briyan.

Chat sou entènèt WhatsApp!